Média

edecinsko.cz

Článek – Prahain.cz

Video na facebooku z kanálu Prima (Nový den)

Video na facebooku

Hypnoterapie jako cesta ke zdravé mysli a duši

Rozhlas.cz – host dopoledního expresu

O hypnoterapii a léčbě fóbií s Šimonem Pečenkou

Rozhovor – portál ženy