Hypnoterapie

Hypnóza

  • hypnóza není spánek, jak se mnozí domnívají, ale změněný stav vědomí, který lze využít k terapii a léčbě. Částečně se může podobat spánku, ale hypnotizovaná osoba zůstává stále v těsném kontaktu s hypnotizérem, slyší jeho hlas a reaguje na jeho sugesce.
  • v hypnóze se jedná se o postup, kdy je odvrácena vědomá mysl a je umožněn přístup k podvědomí.
  • v hypnóze lze řešit celou řadu stavů, které jsou v běžném bdělém stavu neřešitelné. Dají se tak vyvolat zablokované vzpomínky, uvolnit potlačené emoce s cílem celkového zlepšování zdravotního stavu a vyvolání pocitu spokojenosti.
  • Hypnotizovaný člověk zažívá zvýšenou schopnost koncentrace, úplné uvolnění a nehybnost. V hypnotickém stavu jsou i naše smysly citlivější, proto je přesnější i čich, sluch a hmat.

Hypnóza se využívá především tam, kde hraje hlavní roli  psychika

  • k léčení neuróz, při poruchách spánku, fobiích, různých závislostech (především kouření)
  • ke zvládání úzkostí, depresí, strachu, bolestí, migrénách, při odstraňování nežádoucích návyků
  • k zvládání životních změn, k sebekontrole a osobnímu rozvoji
  • k posilování sebevědomí, při potížích s trémou a řešení mnohých psychosomatických obtíží
  • k uklidnění, zlepšení celkového stavu, dodaní energie, zlepšení celkového stavu


Každý zažívá hypnózu individuálně. Většina lidí je schopna být hypnotizována, neboť je to přirozený stav, do kterého vstupuje každý i během dne, například při usínání a probouzení…

V hypnóze nehrozí a nikdy nebyla zaznamenána žádná nebezpečí. Nikdo nezůstává v hypnóze nebo transu natrvalo. Pokud by hypnotizér přestal s klientem pracovat a odešel, klient přejde přirozeně do spánku a sám se i probudí.

Hypnoterapii poskytuji na základě vzdělání a certifikace Českého spolku hypnoterapeutů.Pod supervizí zkušeného psychologa a hypnoterapeuta Mgr. Martina Švermy, C.Ht.